Mijn team
Jongste jeugd

Jeugd

Senioren

Agenda
27-Mar-14
De agenda is leeg
Hele agenda


 

Jarigen
Vandaag:
Renee Boesten
Jody Jetten
Sterre Reijnen
Chantal Zelissen
 
Morgen:
Bowien Koolen
 
Overmorgen:
Meis van Weert
Terugkoppeling tevredenheidsonderzoek HC Scoop
27-10-2023
Nieuwsafbeelding
Beste allemaal,

Zoals beloofd tijdens de laatste ALV zouden jullie van mij nog terugkoppeling op het tevredenheidsonderzoek krijgen.
Allereerst hartelijk dank allemaal voor het invullen. Er is veel waardevolle informatie terug gekomen waarmee we als vereniging wat kunnen en moeten doen.
Ik geef hieronder een samenvatting weer van de voornaamste terugkoppelingen.
Respondenten
Totaal hebben 158 mensen (ca. 33% van het aantal leden) gereageerd. Wat opvalt, is dat niet iedereen iedere categorie heeft beoordeeld waardoor de impact per categorie wat verschilt. Desondanks is er een duidelijke lijn in de feedback te ontdekken.
Algehele tevredenheid
56% van de respondenten is tevreden over hoe het op dit moment gaat binnen de vereniging en vindt ook dat ze voldoende betrokken worden bij veranderingen. Dat is fijn, maar wel een percentage dat ons inziens verder omhoog kan  kijkende naar de feedback zoals die is gegeven. Die richt zich met name op verbetering van onderstaande zaken welke oplosbaar zijn:
Informatiebehoefte
Ophalen van feedback
Transparantie en openheid
Slechts 30% van de respondenten geeft aan mee te willen praten middels bijvoorbeeld klankbordgroepen.
De gewenste informatiekanalen zijn email en de HC Scoop app.
Er is een duidelijke informatiebehoefte wat taken precies inhouden om zo vacatures beter ingevuld te krijgen. 20 respondenten geven aan actief te willen bijdragen, dat is (slechts) 5% van het totaal aantal leden.
Status clubhuis
Meer dan de helft van de respondenten (50-55%) is niet tevreden over met name 2 zaken:
De schoonmaak van het clubhuis
De sfeer in het clubhuis
Indelingen en trainingen
24% van de respondenten is niet tevreden over de teamindelingen voor dit seizoen. Dit betreft met name feedback op de indelingen van de MO-16 lijn.
Daarnaast valt met name op dat de vraag om begeleiding van trainers erg groot is om hiermee de kwaliteit te verhogen. 
Hoe verder
Zoals tijdens de afgelopen ALV is toegelicht, is een aantal zaken inmiddels in volle gang. We zijn concrete actie op de schoonmaak aan het nemen, de Jeugdcommissie is bijna op sterkte en heeft volle aandacht voor de indelingen en communicatie. Speelsters van de Jong Dames zijn bezig de sfeer van het clubhuis te verbeteren. Met betrekking tot de punten technisch beleid en informatie zijn acties in gang gezet waarover we jullie binnenkort verder zullen informeren.

Mochten jullie naar aanleiding van bovenstaande vragen hebben, horen wij die graag.

Namens het bestuur.