Mijn team
Jongste jeugd

Jeugd

Senioren 

Jarigen
Vandaag:
Elke Mastenbroek
Kiki de Meijer
Kiki de Meijer
Lizette Salari
 
Morgen:
Rikke Smeets
 
Overmorgen:
Evi Claessen
Van het bestuur
6-1-2020
Nieuwsafbeelding
Beste leden,

De notulen van de Algemene Ledenvergadering van 9 december jl. zijn te vinden in het besloten deel van de website onder Documenten -> Notulen ALV.
Tijdens de ALV is het nieuwe Huishoudelijk Reglement goedgekeurd en is een Beleidsplan gepresenteerd. Beide documenten zijn ook te vinden onder de documenten.
Wij stellen het op prijs als de documenten worden doorgenomen aangezien ze voor alle leden van toepassing zijn.

Met vriendelijke groet,

Het Bestuur