Mijn team
Jongste jeugd

Jeugd

Senioren 

Jarigen
Vandaag:
Julian Crombach
Svenja van Hest
Max Veenhuizen
Chantal de Weerd
 
Er zijn geen jarigen morgen
 
Overmorgen:
Veerle Fietje
Joffrèy Theuns
Chris Van Lierop
Uitnodiging ALV 24 juni
9-6-2024
Beste leden,

Hierbij wil ik jullie graag uitnodigen voor de Algemene Ledenvergadering van maandag 24 juni aanstaande, 20:00 uur bij HC Scoop.

De agenda is als volgt:

Opening

Vaststelling notulen ALV 12 september 2023

Bestuur
Afgetreden lid: James Molensky
Aftredend lid: Floor Schneiders
Toetredende leden: Myrthe Vossen en Merijn Sluijsmans

Terugblik seizoen 2023-2024

Financiële update
Update tot einde seizoen. De definitieve afsluiting zal in een tussentijdse ALV in september plaats vinden.
Ontwikkeling ledenaantallen
Voorstel en vaststelling contributie seizoen 2024-2025

Statuten en Huishoudelijk Reglement
Voorstel voor nieuwe statuten (model KNHB). 
Achtergrond is dat wij met onze statuten niet voldoen aan Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR). Dit betreft bijvoorbeeld de te uitgebreide rechten die het bestuur nu heeft als het kunnen aangaan van leningen zonder inspraak ALV, het ontbreken van een zogenaamd "4 ogen principe" op financiële betalingen etc. Teneinde goed verenigingsbestuur te borgen moeten er daarom aanpassingen worden gedaan. In de documenten staan de model statuten die de KNHB voert welke wij willen gaan gebruiken.

Verwerking arbitrage beleid in het Huishoudelijk Reglement.
Voorstel aanpassing en vaststelling Huishoudelijk Reglement

Ontwikkelingen
BSO: Wij zijn benaderd door Sportstuif om een BSO bij ons op te starten. Hierin willen wij jullie graag meenemen.
DHL: Bespreken mogelijkheid tot het plaatsen van een pakketten automaat
Technisch beleidsplan
Nieuwe shirts

Dringende vacatures

Rondvraag

De notulen en conceptstukken kunt u vinden in het besloten deel van de website (inloggen vereist).

Wij hopen jullie over 24 juni aanstaande te zien. Aanmelden kan via de link op de website nadat er is ingelogd (bij evenementen).

Hartelijke groet, Jacco