Mijn team
Jongste jeugd

Jeugd

Senioren 

Jarigen
Vandaag:
Julian Crombach
Svenja van Hest
Max Veenhuizen
Chantal de Weerd
 
Er zijn geen jarigen morgen
 
Overmorgen:
Veerle Fietje
Joffrèy Theuns
Chris Van Lierop
Gedragsregels voor Bestuurders en/of Vrijwilligers 
Een club bestaat niet zonder haar bestuur en vrijwilligers. Voor zowel het bestuur als de vrijwilliger geldt dat zij een belangrijke rol spelen in het slagen van het naleven van de gedragsregels. Een belangrijk voorbeeld natuurlijk, maar ook zij zijn gehouden aan specifieke gedragsregels:

Zorg voor een veilige omgeving;

Ben dienstbaar aan het belang van de vereniging en richt je op het belang van de leden en een ieder die verbonden is aan de vereniging;

Handel zo transparant mogelijk zodat het eenvoudig is om verantwoording af te leggen en inzicht te geven in het handelen en de beweegredenen daarvan;

Handel betrouwbaar: gebruik interne informatie alleen voor het verwezenlijken van het doel van HC Scoop en niet voor eigen gewin of ten gunste van anderen;

Stel je dienstbaar op: ben er voor de leden en ieder ander;

Ben zorgvuldig: handel met respect, stel gelijke behandeling voorop en weeg belangen op correcte wijze af;

Vermeld alle relevante feiten bij de aanstelling als bestuurder en/of vrijwillige en meewerken aan opvragen VOG. 

Voorkom (schijn van) belangenverstrengeling: vervul geen nevenfuncties en ga geen financieel belangen aan die in strijd (kunnen) zijn met je functie;

Voorkom een situatie waarin HC Scoop (zowel intern als extern) handelt met personen van onbesproken gedrag;

Neem of biedt geen gunsten, geschenken diensten en/of vergoedingen aan om iets te doen of na te laten wat in strijd is met de integriteit van de sport en de normen en waarden van HC Scoop.