Mijn team
Jongste jeugd

Jeugd

Senioren 

Jarigen
Vandaag:
Julian Crombach
Svenja van Hest
Max Veenhuizen
Chantal de Weerd
 
Er zijn geen jarigen morgen
 
Overmorgen:
Veerle Fietje
Joffrèy Theuns
Chris Van Lierop
Gedragregels voor Spelers 

Naast de algemene gedragsregels gelden voor de spelers de volgende specifieke gedragsregels:

Gedraag je als een teamspeler: ben sportief tegenover en heb respect voor je medespelers, tegenstander, scheidsrechter, coaches, het publiek en ieder ander;

Zorg ervoor dat je zoveel mogelijk deelneemt aan traingingen en wedstrijden en meld je tijdig af voor trainingen en wedstrijden;

Ben minimaal 5 minuten voor aanvang van de training aanwezig en zorg dat je klaar bent zodat de training op tijd kan beginnen;

Ben op de aangegeven verzameltijd voor wedstrijden aanwezig;

Doe geen dingen die ingaan tegen de normen en waarden van de club en jezelf;

Ben eerlijk en volg de spelregels;

Respecteer elkaars grenzen en doe geen dingen die een ander niet wilt;

Pest niet, sluit niemand buiten en onthoud je van discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen en gedragingen.

HC Scoop is voorstander van aanvullende team-afspraken. Hierin kunnen afspraken worden opgenomen die het team, in aanvulling op bovenstaande gedragsregels belangrijk vindt. Een en ander eventueel in samenwerking met de trainer/coach. Hiervoor geldt uiteraard dat ieder teamlid (en trainer en/of coach) deze teamafspraken dient te respecteren en na te komen.