Mijn team
Jongste jeugd

Jeugd

Senioren 

Jarigen
Vandaag:
Gyenne Adams
Lisette Reijnders
Isa Van Barneveld
 
Er zijn geen jarigen morgen
 
Overmorgen:
Rianne Kretzers-Duysens
Mees Niesen
Hinde Prevoo
Veilig Sportklimaat en Vertrouwenscontactpersoon (VCP) 
Wanneer kun je terecht bij de VertrouwensContactPersoon van de vereniging?

De VCP is er voor sporters, ouders van sporters, trainers, coaches, begeleiders, toeschouwers, vrijwilligers, bestuur etc..


De VCP is het eerste aanspreekpunt voor:

  • Incidenten, vermoedens van incidenten en vragen hierover, die tussen vereniging en leden plaatsvinden of hebben plaatsgevonden of waarbij een relatie is tussen activiteiten binnen hockeyvereniging-verband en de betrokkene(n); 
  • Een ieder die opmerkingen of vragen heeft m.b.t. Grens Overschrijdend Gedrag (GOG) of over een concreet incident een gesprek wil met de vereniging. 

De activiteiten van de VCP vallen onder de verantwoording van het Algemeen Bestuur. Daarnaast adviseert de VCP het bestuur met betrekking tot het beleid ten aanzien van een sociaal veilige sportomgeving.

Bij twijfel: bespreek met de VCP of je vraag bij haar/hem op de juiste plaats is.


Voorkomen is beter dan genezen

De VCP is er ook voor vragen die kunnen spelen voordat er problemen zijn. Bij een VCP kun je terecht met vragen die je niet makkelijk stelt of waarvan je bang bent dat er niet serieus op gereageerd gaat worden. Daarbij: snel melden, erover praten en zorgen dat er (vroegtijdig) een einde gemaakt wordt aan een ongewenste situatie maakt dat deze niet verergert en ook herhaling kan zo voorkomen worden.


Waar is de VertrouwensContactPersoon niet voor?

De VCP zal mensen niet persoonlijk opvangen en/of begeleiden. Als er verdere opvang noodzakelijk is zal dit, met toestemming van de betrokkene(n), plaatsvinden buiten de vereniging.

 

Hoe vertrouwelijk is een VertrouwensContactPersoon?

De gesprekken zijn in principe vertrouwelijk. Dat het belangrijk kan zijn om andere personen bij een vraag of probleem te betrekken zal duidelijk zijn, maar dit zal in overleg gebeuren.


Grens Overschrijdend Gedrag

Is er sprake van Grens Overschrijdend Gedrag dan zijn de volgende twee aspecten van belang:

  • Elk incident wordt geanonimiseerd met het bestuur besproken omdat die de verantwoordelijkheid heeft om de implicaties voor de vereniging vast te stellen en daarnaar te handelen.
  • De vertrouwelijkheid van het gesprek is begrensd: indien het bestuur oordeelt dat de veiligheid van een of meerdere van haar leden in het geding is en/of wanneer er sprake is van een ernstig strafbaar feit (strafbare feiten zoals in het Burgerlijk Wetboek zijn vastgelegd). Opheffen van de vertrouwelijkheid gebeurt met inachtneming van alle verplichtingen die het bestuur en VCP hebben jegens de bescherming van de privacy van alle betrokken partijen.

Als er sprake is van seksuele intimidatie kun je ook terecht bij het NOC*NSF meldpunt met eerste vragen of twijfels om je verhaal te vertellen. Het NOC*NSF meldpunt is dag en nacht bereikbaar, ook in het weekend en op feestdagen via 0900 - 202 55 90 (0,10 euro per minuut).

 

De VCP van Scoop is te bereiken via [email protected].