Mijn team
Jongste jeugd

Jeugd

Senioren

Agenda
27-Mar-14
De agenda is leeg
Hele agenda


 

Jarigen
Vandaag:
Renee Boesten
Jody Jetten
Sterre Reijnen
Chantal Zelissen
 
Morgen:
Bowien Koolen
 
Overmorgen:
Meis van Weert
Veilig Sportklimaat en Vertrouwenscontactpersoon (VCP) 
De VCP is binnen de sportvereniging het eerste aanspreekpunt voor iedereen die te maken heeft met seksuele intimidatie, seksueel misbruik, discriminatie, pesten, bedreiging, mishandeling, belediging, conflicten. De VCP is het eerste aanspreekpunt voor iedereen die opmerkingen of vragen heeft over boven genoemde onderwerpen of die over een concreet incident een gesprek wil met de sportvereniging. De VCP is er voor sporters, ouders van sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers, bestuur etc.…

Samen met het bestuur zal de VCP een beleid uitstippelen met als doel het creëren van een sociaal veilige sportomgeving.

Activiteiten VCP
1. Eerste opvang / aanspreekpunt
2. Doorverwijzen
3. Preventieactiviteiten

De VCP zal wat betreft Preventie de volgende activiteiten opstarten:

1. Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)
Een VOG is een verklaring waarbij het Ministerie van Justitie controleert of de aanvrager strafbare feiten heeft gepleegd. Deze verklaring zal voor iedereen die binnen de vereniging, op welke manier dan ook, te maken heeft met minderjarige worden aangevraagd.

2. Het opstellen van omgangsregels.
Binnen een sportvereniging heb je te maken met intimiteit. Bij veel activiteiten is er sprake van lichamelijk contact. Gedacht kan worden aan het stoeien, in kleine ruimten vertoeven en het douchen in gemeenschappelijke ruimten. Het actief hanteren en uitdragen van omgangsregels helpt om overschrijding van grenzen te voorkomen.

3. Aandacht besteden aan de ‘Gedragsregels begeleiders in de sport’.
In de sport is de relatie tussen de trainer en de sporter erg belangrijk. Daarom heeft de georganiseerde sport gedragsregels vastgesteld. Deze gedragsregels zijn gericht op trainers/coaches/begeleiders/kaderleden (begeleiders) en maken deel uit van het Tuchtreglement van de sportbond. Alle leden van HC Scoop vallen automatisch onder het Tuchtrecht KNHB. Alle niet-leden die met minderjarigen werken binnen HC Scoop moeten een Verklaring Tuchtrecht ondertekenen. De gedragsregels geven aan waar de grenzen liggen in het contact tussen begeleider en sporter.

4. Het informeren van alle betrokkenen over het beleid.
Iedereen die betrokken is bij de sportvereniging zal geïnformeerd worden over het beleid om te komen tot een sociaal veilige sportomgeving en de preventie daarvan.
Leden, ouders en kader zullen op de hoogte gehouden worden over gemaakte afspraken en er zal gezorgd worden voor heldere voorlichting over de noodzaak van een preventief beleid. Te denken valt aan het organiseren van informatieavonden voor sporters, ouders, kader. Informatie via de website, het verspreiden van brochures ect.

De VCP heeft een procedureel adviserende rol binnen de sportvereniging. Zij is geen bestuurslid en is niet inhoudelijk betrokken bij procedures. De VCP zal alle informatie vertrouwelijk en met grote zorgvuldigheid behandelen. Als wordt gekozen voor een vervolgprocedure, is het bestuur verantwoordelijk voor de afhandeling. Daarbij kan ook een beroep worden gedaan op de expertise van (vertrouwenspersonen) van de KNHB en NOCNSF.

Ik ben bereikbaar via [email protected]

Met vriendelijke groet
Petrouschka Allen
Vertrouwenscontactpersoon Hc Scoop