Mijn team
Jongste jeugd

Jeugd

Senioren

Agenda
29-6-2019   JJ-Kamp 2019
30-6-2019   HC Scoop C&D-dag 2019
23-8-2019   Hockeybitjes happen | 23
Hele agenda
Jarigen
Vandaag:
Julie Kretzers
 
Morgen:
Hidde Tilman
 
Overmorgen:
Lola Canaveira


Jeugdlidmaatschap 

Het veldhockey seizoen loopt van augustus tot begin december en van maart tot en met juni. De bovenstaande contributie is voor het hele seizoen (van augustus tot en met juni).

Nieuwe leden zijn naast de contributie ook inschrijfgeld verschuldigd. Leden die na 1 januari lid worden betalen het volledige inschrijfgeld en de helft van de bovengenoemde contributie. Indien u en/of uw kind(eren) aan het zaalhockey deelnemen wordt hiervoor een extra contributie in rekening gebracht.

De contributie kan alleen via automatische incasso worden betaald. Deze incasso vindt plaats in twee gelijke delen in september en januari. Een machtiging tot incasso staat op de Scoop website. Ga hiervoor naar www.hcscoop.nl en log in met lidnummer en password en klik linksonder op 'documenten'. Klik vervolgens op 'contributie' , open het incasso document en volg de instructies in dit document.

LET OP: indien HC Scoop de contributie niet via automatische incasso kan innen, zal een toeslag van Euro 25,00 worden berekend voor iedere factuur (conform besluit ALV d.d. 23 januari 2009).

Dit maximum is niet van toepassing op inschrijfgeld of evt. zaalhockey contributie.

Er vindt geen (gedeeltelijke) teruggave van contributie plaats indien u en/of uw kind(eren) om welke reden dan ook niet kunnen hockeyen en indien trainingen of wedstrijden geen doorgang vinden.