Mijn team
Jongste jeugd

Jeugd

Senioren 

Jarigen
Vandaag:
Gyenne Adams
Lisette Reijnders
Isa Van Barneveld
 
Er zijn geen jarigen morgen
 
Overmorgen:
Rianne Kretzers-Duysens
Mees Niesen
Hinde Prevoo
Contributie 
Met ingang van seizoen 2023-2024 gelden de volgende contributiebedragen:

Ledengroepen Leeftijd 2023-2024 Toeslag * Landelijk**
F-Junior 4 t/m 6  € 155,00
F-Junior 7 € 185,00
E-junior 8 t/m 9  € 225,00
D-junior 10 t/m 11 € 275,00 € 25,00 
C-junior 12 t/m 13 € 285,00 € 50,00  € 30,00 
B-junior 14 t/m 15  € 290,00 € 75,00  € 30,00 
A-junior 16 t/m 17 € 295,00 € 75,00  € 30,00 
Senior 18+ € 302,50 € 75,00  € 30,00 
Student*** 18+ € 230,00 € 75,00  € 30,00 
Trimlid/ veteranen € 200,00
ZAALHOCKEY
1e lijns teams (competitie & 1 uur training) € 100,00
Overige teams (competitie & 1 uur training) € 75,00
INSCHRIJFGELD  €  30,00 
 

Het veldhockey seizoen loopt van augustus tot begin december en van maart tot en met juni. De bovenstaande contributie is voor het hele seizoen (van augustus tot en met juni). Iedereen die op 1 november lid is, ontvangt 10 loten van de Grote Clubactie die naar wens kunnen worden doorverkocht.

Nieuwe leden zijn naast de contributie ook inschrijfgeld verschuldigd. Leden die na 1 januari lid worden betalen het volledige inschrijfgeld en de helft van de bovengenoemde contributie.
Aan leden die aan het zaalhockeyseizoen deelnemen, wordt een extra contributie in rekening gebracht.
Er vindt geen (gedeeltelijke) teruggave van contributie plaats indien leden om welke reden dan ook niet kunnen hockeyen en indien trainingen of wedstrijden geen doorgang vinden.

* 
Deze toeslag geldt uitsluitend voor 1e-lijnsteams die worden getraind door een betaalde trainer.

** 
Dit betreft een bijdrage in de lunch die na elke thuiswedstrijd voor het eigen en bezoekende team wordt verzorgd door de barcommissie en wordt uitsluitend toegepast indien van toepassing.

* **
Studentenkorting

Om in aanmerking te komen voor het studententarief dien je elk jaar aan de start van het nieuwe seizoen aan te tonen dat je studeert. Dit kan door een kopie/printscreen te maken van:

    • het bewijs van inschrijving bij DUO met vermelding van je studiejaar of,
    • een bewijs van inschrijving bij een Universiteit, Hogeschool, MBO-opleiding of anderszins met vermelding van het studiejaar of,
    • een bewijs van inschrijving via Studielink met vermelding van het studiejaar.

Mail dit onder vermelding van je voor- en achternaam naar [email protected] zodat we het kunnen meenemen in de facturatie.

In augustus worden berichten verzonden over het studententarief met de datum van de deadline voor het aanleveren van het bewijs. Na 1 oktober worden geen wijzigingen meer doorgevoerd in het gefactureerde contributiebedrag. Ben je te laat, dan betaal je de normale contributie.

Stroom je halverwege het jaar in of na de winterstop? Dan wordt het studententarief toegekend op basis van het aan te leveren bewijs.


Familiekorting

De familiekorting wordt als volgt bepaald:
Eerste lid 0%
Tweede lid 0%
Derden lid 10%
Vierde lid 20%
Vijfde lid 30%
De korting geldt op de jongste leden van de familie.

De  familiekorting geldt uitsluitend voor contributies voor veldhockey en trimhockey. Dus dit maximum is niet van toepassing op inschrijfgeld of zaalhockey contributie.

Inning contributies

De inning van de contributies is uitbesteed aan ClubCollect, een organisatie die ruime ervaring heeft met het innen van contributies. Voor alle duidelijkheid: ClubCollect is geen incassobureau. Dit samenwerkingsverband levert zowel de leden als de club voordelen op. Het voordeel voor jullie is het grote gebruiksgemak waarmee de betalingen voldaan kunnen worden en de mogelijkheid om gespreid te betalen (voor gespreid betalen wordt een klein bedrag in rekening gebracht).

Wat betekent dit samenwerkingsverband concreet? ClubCollect neemt de administratieve verwerking van de contributie-inningen over. ClubCollect zal via SMS, email en per brief contact opnemen met alle leden (zorg er daarom voor dat in LISA recente en juiste gegevens staan). De betaalverzoeken worden verstuurd via SMS, email of per brief. Door op een link te klikken of de QR-code te scannen, komt u op uw persoonlijke betaalpagina van ClubCollect. Hier kunt u kiezen om uw contributie in één keer te betalen of in (maximaal) 3 maandelijkse termijnen. De betalingen verlopen via automatische incasso of via iDEAL en zijn daarom 100% veilig.

Een deel van uw persoonsgegevens (naam, adres, emailadres en telefoonnummer) zullen hiervoor worden verstrekt aan ClubCollect en zullen alleen zichtbaar zijn voor de penningmeester, voor ClubCollect en u als clublid. Deze verwerking is noodzakelijk ter uitvoering van het lidmaatschap van de vereniging, meer specifiek de verwerking van betalingsgegevens voor de verenigingscontributie. Deze verwerking zal plaatsvinden geheel conform de vereisten onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens (artikel 8 onder b Wbp). U als clublid kunt erop vertrouwen dat uw gegevens veilig worden opgeslagen, niet voor andere doeleinden dan de contributiebetaling worden gebruikt en nooit aan derden worden verstrekt voor commerciƫle doeleinden. Meer informatie over de behandeling van persoonsgegevens door ClubCollect kunt u vinden op https://clubcollect.com/nl/legal/privacystatement
.
Wanneer u vragen heeft over bovenstaande neemt u dan contact op met de penningmeester/ledenadministrateur. Voor meer informatie over ClubCollect verwijzen wij u graag naar de website www.clubcollect.com .