Mijn team
Jongste jeugd

Jeugd

Senioren 

Jarigen
Vandaag:
Julian Crombach
Svenja van Hest
Max Veenhuizen
Chantal de Weerd
 
Er zijn geen jarigen morgen
 
Overmorgen:
Veerle Fietje
Joffrèy Theuns
Chris Van Lierop
Gedragsregels voor Coaches en/of Trainers 
De coach en/of trainer heeft een voorbeeldfunctie. Naast de algemene gedragsregels gelden voor de coaches en trainers dan ook de volgende specifieke gedragsregels: 

Gedraag je als een teamspeler: ben sportief tegenover en heb respect voor je spelers, tegenstander, scheidsrechter, het publiek en ieder ander;

Ben minimaal 5 minuten voor aanvang van de training aanwezig en zorg dat je klaar bent zodat de training op tijd kan beginnen;

Ben op de aangegeven verzameltijd voor wedstrijden aanwezig;

Zorg voor een veilige omgeving waarin iedereen zich prettig voelt;

Zorg ervoor dat je op de hoogte bent van de (gedrags)regels en richtlijnen binnen de club en licht je spelers (indien nodig) hier ook over in;

Vermeld alle relevante feiten bij de aanstelling als trainer en/of coach en meewerken aan opvragen VOG. 

Maak geen misbruik van positie, machtsongelijkheid dan wel afhankelijkheid;

Respecteer het privéleven van de sporter;

Pest niet, sluit niemand buiten en onthoud je van discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen en gedragingen;

Zorg voor een welkome ontvangst van (de begeleiders van) de tegenstander;

Houdt voldoende toezicht op de spelers;

Zorg voor tijdige afhandeling van het wedstrijdformulier;

Neem of biedt geen gunsten, geschenken diensten en/of vergoedingen aan om iets te doen of na te laten wat in strijd is met de integriteit van de sport en de normen en waarden van HC Scoop.

HC Scoop is voorstander van aanvullende team-afspraken. Hierin kunnen afspraken worden opgenomen die het team, in aanvulling op bovenstaande gedragsregels belangrijk vindt. Een en ander eventueel in samenwerking met de trainer/coach. Hiervoor geldt uiteraard dat ieder teamlid (en trainer en/of coach) deze teamafspraken dient te respecteren en na te komen.