Mijn team
Jongste jeugd

Jeugd

Senioren

Agenda
27-Mar-14
De agenda is leeg
Hele agenda


 

Jarigen
Vandaag:
Renee Boesten
Jody Jetten
Sterre Reijnen
Chantal Zelissen
 
Morgen:
Bowien Koolen
 
Overmorgen:
Meis van Weert
Vertrouwenscontactpersoon (VCP) 
Petrouschka AllenHC Scoop wil een hockeyclub zijn waar iedereen zich veilig voelt en plezier heeft aan de hockeysport.
Daarom vinden we het belangrijk om onaangename en ongewenste zaken binnen onze club te voorkomen en waar nodig bespreekbaar te maken. Hiervoor is Petrouschka Allen als vertrouwenscontactpersoon (VCP) aangesteld. Zij is moeder van twee meiden en twee jongens die bij HC Scoop hockeyen en werkt in het dagelijks leven als MfN-registermediator.

Waarom een VCP?

Iedereen die sport, moet dat in een veilige omgeving kunnen doen. Wanneer er sprake is van ongewenst gedrag, zoals bijvoorbeeld pesten, discriminatie of (seksuele) intimidatie, is van die veilige omgeving geen sprake meer. Doet zich zo’n situatie voor of zijn er vermoedens, kan het fijn zijn om hierover met iemand te praten en advies te krijgen.

Je kunt hiervoor natuurlijk ook altijd bij een van de bestuursleden terecht, maar we vinden het belangrijk dat er daarnaast ook een onafhankelijk aanspreekpunt is, daarom is er een VCP.

Waarvoor kun je terecht bij een VCP?

De VCP is er voor iedereen binnen de vereniging; sporters, ouders van sporters, trainers, coaches, vrijwilligers, toeschouwers en bestuur. De VCP is je eerste opvang waar je veilig en in vertrouwen een vraag, een vermoeden, een melding of een klacht kwijt kunt. Zij zal je naar aanleiding van je verhaal informeren over mogelijke vervolgstappen. Je maakt daarin zelf je keuze, maar als je dat moeilijk vindt kan de VCP je verwijzen naar een vertrouwenspersoon van het NOC*NSF, Maatschappelijk werk of de huisarts. Omdat het belangrijk is dat de VCP er voor iedereen is en daarin onafhankelijk blijft, kan zij je in dit vervolgtraject niet begeleiden.

Je kunt Petrouschka bereiken via

Als je mailt, zal zij nog dezelfde dag proberen contact met je op te nemen.

Als het dringend is, of als je liever met iemand ‘verder van huis praat’, kun je natuurlijk ook altijd terecht bij een vertrouwenspersoon van het NOC*NSF meldpunt. Dit meldpunt is dag en nacht bereikbaar, ook in het weekend en op feestdagen via 0900–2025590. Het is ook mogelijk om anoniem met het Vetrouwenspuntsport te appen op 06-53646928.